HDPE (High-Density Polyethylene) GEOMEMBRAN

 • HDPE, bütün tətbiqlər üçün geniş istifadə olunan çox yönlü bir materialdır
 • HDPE-nin seçilməsinin arxasındakı səbəb güclü kimyəvi dayanıqlılığa malik olmasıdır
 • Digər membranlara nisbətən aşağı ilkin material xərclərinə malikdir
 • Yüksək dayanıqlılıq və dartılma xüsusiyyətinə malikdir
 • Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı dayanıqlı istehsal edilir
 • Digər alternativlərinə nisbətən daha geniş ölçülərdə istehsal edilir
 • Yüksək su ötürücülük qabiliyyətinə malikdir
 • 212o  C dərəcəyə qədər temperaturda belə öz mexaniki xüsusiyyətlərini itirmir

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Məişət tullantılarının toplanma sahələrində
 • Tullantı su təmizləmə gölməçələrində
 • Heyvan gübrələrinin yığılma sahələrində
 • Binalarda damların su izolyasiyasında
 • Zavod və fabriklərin tullantı anbarlarında
 • Antistatikliyi sayəsində elektrik stansiyalarında
 • Kanal və su anbarlarında astar kimi tətbiq edilir