Rockwool Flor batts

Rockwool Flor batts

1. Volkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifikatlaşdırma.

2. Su keçirmir

3. Yanğına davamlıdır.

4. Yüksək akustik xüsusiyyətə malik.

25 mm qalınlığında olan bağlamada 4.8 m2 olur. 

İstifadə yerləri: 

1. Dam - Mansard

2. Döşəmə

3. Divar arası