ECB Geomembran

ECB Geomembran

1. Bitki və ağac köklərinə qarşı dayanıqlıdır.
2. Yüksək dartılma qabiliyyətinə malikdir.
3. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı davamlıdır.
4. ECB membranı turşu, əsas, ozon, və s. kimi bir çox
kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır.
1. Vulkanik daşdan hazırlanmışdır, beynəlxalq sertifkata
malikdir.
2. Su keçirmir
3. Yanğına davamlıdır.
* m2 ilə satılır.
* 50 mm qalınlığında olan bağlamada 5 m2 olur.
• Binaların dam və təməl izolyasiyası
• Sənaye və məişət tullantılarının toplanma anbarları
• Neftlə və neftli birləşmələrlərin toplanma sahələri
• Süni su anbar və kanalları
• Körpülərdə və keçidlər