TPO/FPO membran

TPO/FPO membran

1. Bitki və ağac köklərinə qarşı dayanıqlıdır.

2. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı davamlıdır.

3.50 ixtisası artıq ömrü var.

4. Membranın üstü qorunmadan istifadəsi mümkündür.

İstifadə yerləri: 

1. Bitki əkilən dam və eyvam örtüklərində

2. Süni su anbarlarının tikintisi

3. İstilik izolyasiyalı və istilik izolyasiyasız damlarda

4. Dövlət və xüsusi tikinti strukturları