Epoksid əsaslı boya döşəmə

Epoksid əsaslı boya döşəmə

Epoksid əsaslı boya döşəmə örtüyü sərtləşdiricisi olub aşağıda gösərilən üstünlüklərə malikdir:


Gigiyenik, tozlanmayan, antibakterial mühit təmin edir.

Təmizlənməsi çox asandır.

Mexaniki və kimyəvi müqaviməti çox yüksəkdir.

Ağır hərəkər və təsirə qarşı davamlıdır.

Su və digər maye keçirməzlik xüsusiyyətinə malikdir.

İstənilən rəngdə tətbiq oluna bilər.

Tətbiq müddəti çox qısadır və təmiri asanlaşdırır.

Antistatik – elektrik keçirməzlik xüsusiyyətlidir.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

Yeraltı avtodayanacaqlarda Xəstəxanaların döşəmələrində Avtomobil zavod və salonlarında Qida və içki sənayesində İstehsalat fabriklərində Təyyarə anqarlarında