EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) GEOMEMBRAN

 • EPDM sintetik kauçuk xüsusiyyətlərinə  malik olduğuna görə, bir çox hallarda onun strukturu asanlıqla qorunur.
 • EPDM membran örtüyü ani temperatur dəyişikliyində belə (-40 ° C-dən 120 ° C-yə qədər)  öz xüsusiyyətlərini itirmir
 • EPDM membranın  300% -dən çox uzanma qabiliyyəti var.
 • EPDM örtüyü, beton səthlərin genişlənməsindən əmələ gələn istənilən struktur hərəkətə qarşı uyğunluq göstərir.
 • EPDM membran örtüyü tərkibindəki elastomerik əlavə və polimerlər sayəsində günəşin ultrabənövşəyi şüaları ilə atmosfer mənşəli ozon qazına və günəş yaşlanmasına qarşı yüksək dayanıqlılığa malikdir.
 • EPDM membranı ilə aparılan yaşlanma testlərinin nəticələrinə əsasən məhsulun ən az 30 il tərkibinin dəyişməyəcəyi sübut edilmişdir.
 • EPDM membranın yağlara və karbohidrogen həlledicilərə müqaviməti yaxşı deyil.
 • EPDM membranı çürümür, ondan zərərli maddələr ətrafa yayılmır.
 • EPDM membranı təkrar istifadə edilə bilən ekoloji təmiz materialdır

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Binalarda damların su izolyasiyasında
 • Binaların təməl və yan pərdə su izolyasiyasında
 • Su anbarı və çənlərinin su izolyasiyasında
 • Antistatikliyi sayəsində elektrik stansiyalarında
 • Sənaye və məişət tullantılarının toplanma anbarlarında
 • Bitki əkilən dam və eyvan  örtüklərinin  su izolyasiya sistemlərinin inşasında