ECB (Etilen Kopolimer Bitum) GEOMEMBRAN

 • Ənənəvi bitum örtük sistemlərindən fərqli olaraq, bir təbəqə şəklində istifadə olunur
 • Yüksək dartılma qabiliyyətinə malikdir
 • Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı davamlı istehsal edilir
 • Bitki və ağac köklərinə qarşı dayanıqlıdır
 • Əməliyyat risklərini azaldır, çünki avtomatik qaynaq maşınları ilə tətbiq olunur
 • ECB Turşu, Əsas, Ozon, Əhəng suyu, Bitum, Dəniz Suyu, Karbamid kimi bir çox kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır
 • Qığılcım və yanma təhlükəsinə qarşı  dayanıqlıdır
 • Bütün hava şəraitlərində tətbiq edilə bilir
 • Köhnə ECB membranı yeni ECB membranı ilə müəyyən vaxt keçdikdən sonra belə qaynaq oluna bilər
 • Polistirol, Poliuretan və Bitumla uyğunluq göstərir, köhnə bitumlu membranın üzərinə birbaşa tətbiq oluna bilər
 • Uzunömürlüdür, istifadə müddəti başa çatana qədər xüsusiyyətini itirmir
 • ECB Geomembran məhsulları üçün təxmin edilən iqtisadi ömür minimum 50 il sayılır
 • Ekoloji cəhətdən təmizdir

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Bütün binalarda damların izolyasiyasında
 • Magistral yolların yeraltı keçidlərində
 • Metro tunellərində
 • Sənaye və məişət tullantılarının toplanma anbarlarında
 • Neftlə və neftli birləşmələrin toplanma  sahələrində
 • Bina özüllərinin izolyasiyasında
 • Bitki əkilən dam və eyvan  örtüklərinin  su izolyasiya sistemlərinin inşasında
 • Körpülərdə və keçidlərdə
 • Süni su anbar və kanallarında və s.