POLİURETAN əsaslı sürmə izolyasiya

 • Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına dayanıqlıdır
 • Hamar  və nahamar səthlərə mükəmməl uyğunluq göstərir.
 • Materialın şəffaflığı sayəsində tətbiq edildiyi səthin görünüşü dəyişilmir
 • Asan hazırlanır və tətbiq edilir
 • Həm elastik, həm də elastik olmayan tərkibdə istehsal edilir
 • Beton və sement səthlərə çox möhkəm yapışır
 • Sərtləşdikdən sonra su və karbondioksid keçirmir
 • Temperatur dəyişikliyinə qarşı dözümlüdür ( -20o C-dən 80o C, bəzi növləri 120 o C-ə qədər )
 • Yüksək aşınma dayanıqlılığına malikdir
 • Axıcılıq qabiliyyəti yüksək olduğuna görə tətbiqi asandır
 • Yüksək çat körpüləmə xüsusiyyətinə malikdir
 • Bitki köklərinə dayanıqlı növləri mövcuddur

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • İç və çöl səthlərdə
 • Teras və eyvanlarda
 • Texniki su çənləri və anbarlarda
 • Binaların damlarının su izolyasiyasında
 • Körpü, üst keçid və stadion və s. betonlarının qorunmasında
 • Yeraltı su anbarlarında
 • Parklardakı fəvvarə və hovuzların su izolyasiyasında
 •  Bəzi növləri bünövrə və pərdə izolyasiyasında
 • Tunel və kanalların su izolyasiyasında
 • Metal boruların korroziyadan qorunmasında
 • Avtodayanacaqların döşəmələrinin su izolyasiyasında