BİTUM-KAUÇUK əsaslı sürmə izolyasiya

 • Daha çox bitum, kauçuk lateks və maye əlavənin birləşməsindən əmələ gəlir
 • Kəsiksiz və qalıcı, nəm və su keçirməyən səth əmələ gətirir
 • Torpaqdakı kimyəvi maddələrə dayanıqlıdır
 • Asan hazırlanır və tətbiq edilir
 • Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına çox da dayanıqlı sayılmır
 • Təzə beton və nəm səthlərə tətbiq edilə bilir
 • Temperatur dəyişikliyinə qarşı dözümlüdür ( -20o C-dən 80o C-ə qədər )
 • Fırça, mala və püskürtmə ilə tətbiq edilə blər
 • Bitum əsaslı izolyasıyanın üzərində işləyə bilmə müddəti çoxdur
 • İstifadə müddəti çoxdur, uzun müddət öz fiziki xüsusiyyətlərini itirmir
 • Şaquli və üfüqi səthlərdə tətbiq edilir
 • Həm elastik, həm də elastik olmayan tərkibdə istehsal edilir
 • Yüksək yapışqanlığı sayəsində səthə yaxşı yapışır
 • Soyuq tətbiq edilir, isitməyə ehtiyac yoxdur
 • Bir və ya iki komponentli istehsal olunur
 • Pozitiv təzyiqə davamlıdır
 • Şaquli səthdə axma əmələ gətirmir
 • Ekoloji təmiz səth əmələ gətirir
 • İqtisadi cəhətdən səmərəlidir

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • İç və çöl səthlərdə
 • Şaquli və üfüqi səthlərdə
 • Suyun pozitiv axımı istiqamətində
 • Torpaqla təmas edən istinad-pərdə divarlarda
 • Sanitariya qovşağı, mətbəx və eyvanlarda
 • Tunel və keçidlərin su izolyasiyasında
 • Çatların doldurulmasında
 • Beton səthdən gələn aqressiv su və mikroorqanizmlərdən qorunmada
 • Zirzəmi və yeraltı anbarların su izolyasiyasında